סג"מ

תמיר ארז

תאריך נפילה:
ד' ב תמוז תשמ"ט ( 7/7/1989 )

חיל ים

בית עלמין:נוה הדר חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל