רס"ן

רייכמן יחזקאל

תאריך נפילה:
ט"ז ב תשרי תשמ"ט ( 27/9/1988 )


בית עלמין:חולון (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל