סמ"ר

שורצמן צביקה

תאריך נפילה:
כ"ג ב אדר ב' תשמ"ט ( 30/3/1989 )

משטרת ישראל

בית עלמין:קרית ים חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל