רב"ט

שלוסברג דורון

תאריך נפילה:
ט"ו ב טבת תשמ"ט ( 23/12/1988 )

חיל לוגיסטיקה

בית עלמין:קרית-שאול (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל