סרן

שטייר מרדכי

תאריך נפילה:
י"א ב חשון תשמ"ט ( 22/10/1988 )

חיל תותחנים

בית עלמין:פתח תקוה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל