רב"ט

שפירר חגית

תאריך נפילה:
כ"ז ב אב תשמ"ח ( 10/8/1988 )

חיל רגלים

בית עלמין:ניצנים (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל