טור'

שוקרון ז'אק

תאריך נפילה:
ט"ז ב אב תשמ"ח ( 30/7/1988 )

חיל הנדסה

בית עלמין:פתח תקוה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל