סמל

רייחני חיים

תאריך נפילה:
כ"ד ב תמוז תשמ"ח ( 9/7/1988 )


בית עלמין:אשקלון-ישן (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל