טור'

שמואלי יפתח

תאריך נפילה:
ט"ו ב תמוז תשמ"ח ( 30/6/1988 )

חיל אוויר

בית עלמין:ראש הניקרה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל