טור'

שהרבני אליהו

תאריך נפילה:
כ"ח ב סיון תשמ"ח ( 13/6/1988 )

חיל רגלים

בית עלמין:כפר-סבא (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל