טור'

שהרבני שמשון

תאריך נפילה:
ה' ב סיון תשמ"ח ( 21/5/1988 )

משמר הגבול

בית עלמין:רמלה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל