מישר

רוט-אדמוני שמואל

תאריך נפילה:
י"ח ב אדר תשמ"ח ( 7/3/1988 )

משטרת ישראל

בית עלמין:חולון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל