רב"ט

שחר יגאל

תאריך נפילה:
ד' ב תשרי תשמ"ח ( 27/9/1987 )

חיל חימוש

בית עלמין:זכרון יעקב (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל