סמ"ר

שפיגלר ירחמיאל

תאריך נפילה:
כ"ד ב תשרי תשמ"ח ( 17/10/1987 )

חיל שריון

בית עלמין:רחובות (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל