רס"ן

שרון דניאל

תאריך נפילה:
ז' ב תמוז תשמ"ז ( 3/7/1987 )

חיל חימוש

בית עלמין:חיפה-סמיר (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל