רב"ט

רייך אורי

תאריך נפילה:
ח' ב אייר תשמ"ז ( 7/5/1987 )

חיל אוויר

בית עלמין:רחובות - חדש (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל