סמ"ר

שיבלי חסן

תאריך נפילה:
כ"ג ב טבת תשמ"ז ( 24/1/1987 )

משמר הגבול

בית עלמין:שיבלי


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל