סמל

רחאל מנסור

תאריך נפילה:
ג' ב תמוז תשמ"ו ( 10/7/1986 )

חיל רגלים

בית עלמין:פרוש רומנה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל