רס"ר

שפיגל שרון דוד

תאריך נפילה:
ל' ב אדר א' תשמ"ו ( 10/3/1986 )

חיל חימוש

בית עלמין:חולון (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל