סמ"ר

שחם שני

תאריך נפילה:
י"ז ב אלול תשמ"ה ( 3/9/1985 )

חיל הנדסה

בית עלמין:באר שבע (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל