רב"ט

שרים ארז

תאריך נפילה:
א' ב אלול תשמ"ה ( 17/8/1985 )

חיל תותחנים

בית עלמין:גן יבנה חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל