רס"ר

שמחי זכריה

תאריך נפילה:
ג' ב אב תשמ"ה ( 21/7/1985 )

חיל אוויר

בית עלמין:רמלה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל