סמ"ר

שפילברג גדליה

תאריך נפילה:
כ"ב ב תמוז תשמ"ה ( 11/7/1985 )

חיל אוויר

בית עלמין:כפר ידידיה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל