רב"ט

שניידרמן אלכסנדר

תאריך נפילה:
י"ז ב אדר תשמ"ה ( 10/3/1985 )

פיקוד העורף

בית עלמין:כרמיאל (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל