טור'

שאול גלעד

תאריך נפילה:
כ"ג ב שבט תשמ"ה ( 14/2/1985 )

חיל רגלים

בית עלמין:סביון חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל