טור'

שלו יובל

תאריך נפילה:
ד' ב אב תשמ"ד ( 2/8/1984 )

חיל רגלים

בית עלמין:גשר


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל