אל"מ

רוזן רוזנבוים יצחק

תאריך נפילה:
כ"א ב סיון תשמ"ד ( 21/6/1984 )

חיל שלישות

בית עלמין:פתח תקוה (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל