סמ"ר

שמיר שמחי

תאריך נפילה:
כ"א ב אייר תשמ"ד ( 23/5/1984 )

משטרת ישראל

בית עלמין:מדרך עוז


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל