סמ"ר

רחמנו ביג'ן

תאריך נפילה:
כ"ח ב חשון תשמ"ד ( 4/11/1983 )

חיל רפואה

בית עלמין:קרית-שאול (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל