מישר

שלמה יחיא

תאריך נפילה:
י"ד ב תשרי תשמ"ד ( 21/9/1983 )

חיל רגלים

בית עלמין:חולון (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל