מישר

שני מיכאל

תאריך נפילה:
ח' ב חשון תשמ"ד ( 15/10/1983 )


בית עלמין:בני ציון


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל