שוטר

שמילשוילי שלום

תאריך נפילה:
י"ב ב חשון תשמ"ד ( 18/10/1983 )

משמר הגבול

בית עלמין:קרית אתא חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל