רס"ן

שרף רפאל

תאריך נפילה:
י"ז ב תמוז תשמ"ב ( 8/7/1982 )

חיל רפואה

בית עלמין:קרית-שאול (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל