סמ"ר

שבסו נביל

תאריך נפילה:
כ"ה ב חשון תשמ"ג ( 11/11/1982 )

משמר הגבול

בית עלמין:ריחניה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל