מישר

שפט ז'ק

תאריך נפילה:
י"ז ב אדר תרע"ח ( 1/3/1918 )


בית עלמין:לא נודע


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל