מישר

שנידרוביץ מיכאל

תאריך נפילה:
ל' ב כסלו תרע"ח ( 15/12/1917 )


בית עלמין:דמשק -יהודי


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל