מישר

שלצר שלמה

תאריך נפילה:
כ"ג ב טבת תש"ה ( 8/1/1945 )


בית עלמין:אילת השחר


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל