מישר

שכטר שלמה

תאריך נפילה:
ט"ז ב ניסן תש"ג ( 21/4/1943 )


בית עלמין:טירת צבי


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל