מישר

שיפר משה

תאריך נפילה:
כ"ג ב ניסן תש"ה ( 6/4/1945 )


בית עלמין:רוונה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל