מישר

שילר צבי

תאריך נפילה:
ד' ב אדר ב' תש"ו ( 7/3/1946 )


בית עלמין:כפר רופין


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל