מישר

שטקרמן אלימלך

תאריך נפילה:
כ"א ב כסלו תש"ו ( 26/11/1945 )


בית עלמין:עין שמר


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל