מישר

שטרייפלר שמואל

תאריך נפילה:
כ"ח ב כסלו תרע"ח ( 13/12/1917 )


בית עלמין:לא נודע


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל