מישר

שטראוס ראובן

תאריך נפילה:
ה' ב אלול תרצ"ו ( 23/8/1936 )


בית עלמין:כפר סבא-גאולים


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל