מישר

שטם אוריאל

תאריך נפילה:
כ"ד ב אייר תש"ג ( 29/5/1943 )


בית עלמין:הליופוליס-קהיר


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל