מישר

שחר יעקב

תאריך נפילה:
י"ח ב סיון תרצ"ח ( 17/6/1938 )


בית עלמין:תל אביב-טרומפלדור


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל