מישר

שויאום שמואל

תאריך נפילה:
י"ט ב תמוז תש"ד ( 10/7/1944 )


בית עלמין:נצנים חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל