מישר

שווייגר דב

תאריך נפילה:
כ"א ב ניסן תרס"ט ( 12/4/1909 )


בית עלמין:כפר גלעדי (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל