מישר

שווארץ ראובן

תאריך נפילה:
ז' ב חשון תרע"ח ( 23/10/1917 )


בית עלמין:עפולה (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל