מישר

שאו יוסף

תאריך נפילה:
ד' ב תמוז תש"ו ( 3/7/1946 )


בית עלמין:נתניה-בן ציון


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל