מישר

רינר אריה

תאריך נפילה:
כ"ה ב אלול תרצ"ח ( 21/9/1938 )


בית עלמין:באר יעקב חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל